Błędy na serwerze - pomocy

Witam, jestem nowym użytkownikiem openfire i nie wiem co oznaczają te błedy i jak je usunąc?

log4j:ERROR setFile(null,true) call failed.

java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Openfire\bin…\logs\all.log (Odmowa dostêpu)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)

at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at org.apache.log4j.FileAppender.setFile(FileAppender.java:289)

at org.apache.log4j.RollingFileAppender.setFile(RollingFileAppender.java:167)

at org.apache.log4j.FileAppender.activateOptions(FileAppender.java:163)

at org.apache.log4j.config.PropertySetter.activate(PropertySetter.java:256)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseAppender(DOMConfigurator.java:220)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByName(DOMConfigurator.java:15 0)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByReference(DOMConfigurator.ja va:163)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseChildrenOfLoggerElement(DOMConfigurat or.java:425)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseRoot(DOMConfigurator.java:394)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parse(DOMConfigurator.java:829)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:712)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:618)

at org.apache.log4j.helpers.OptionConverter.selectAndConfigure(OptionConverter.jav a:470)

at org.apache.log4j.LogManager.(LogManager.java:122)

at org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory.getLogger(Log4jLoggerFactory.java:66)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:277)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:288)

at org.jivesoftware.openfire.XMPPServer.(XMPPServer.java:103)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.start(ServerStarter.java:105)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.main(ServerStarter.java:56)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)

at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Unknown Source)

log4j:ERROR setFile(null,true) call failed.

java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Openfire\bin…\logs\debug.log (Odmowa dostêpu)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)

at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at org.apache.log4j.FileAppender.setFile(FileAppender.java:289)

at org.apache.log4j.RollingFileAppender.setFile(RollingFileAppender.java:167)

at org.apache.log4j.FileAppender.activateOptions(FileAppender.java:163)

at org.apache.log4j.config.PropertySetter.activate(PropertySetter.java:256)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseAppender(DOMConfigurator.java:220)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByName(DOMConfigurator.java:15 0)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByReference(DOMConfigurator.ja va:163)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseChildrenOfLoggerElement(DOMConfigurat or.java:425)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseRoot(DOMConfigurator.java:394)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parse(DOMConfigurator.java:829)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:712)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:618)

at org.apache.log4j.helpers.OptionConverter.selectAndConfigure(OptionConverter.jav a:470)

at org.apache.log4j.LogManager.(LogManager.java:122)

at org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory.getLogger(Log4jLoggerFactory.java:66)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:277)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:288)

at org.jivesoftware.openfire.XMPPServer.(XMPPServer.java:103)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.start(ServerStarter.java:105)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.main(ServerStarter.java:56)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)

at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Unknown Source)

log4j:ERROR setFile(null,true) call failed.

java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Openfire\bin…\logs\info.log (Odmowa dostêpu)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)

at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at org.apache.log4j.FileAppender.setFile(FileAppender.java:289)

at org.apache.log4j.RollingFileAppender.setFile(RollingFileAppender.java:167)

at org.apache.log4j.FileAppender.activateOptions(FileAppender.java:163)

at org.apache.log4j.config.PropertySetter.activate(PropertySetter.java:256)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseAppender(DOMConfigurator.java:220)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByName(DOMConfigurator.java:15 0)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByReference(DOMConfigurator.ja va:163)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseChildrenOfLoggerElement(DOMConfigurat or.java:425)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseRoot(DOMConfigurator.java:394)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parse(DOMConfigurator.java:829)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:712)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:618)

at org.apache.log4j.helpers.OptionConverter.selectAndConfigure(OptionConverter.jav a:470)

at org.apache.log4j.LogManager.(LogManager.java:122)

at org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory.getLogger(Log4jLoggerFactory.java:66)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:277)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:288)

at org.jivesoftware.openfire.XMPPServer.(XMPPServer.java:103)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.start(ServerStarter.java:105)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.main(ServerStarter.java:56)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)

at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Unknown Source)

log4j:ERROR setFile(null,true) call failed.

java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Openfire\bin…\logs\warn.log (Odmowa dostêpu)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)

at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at org.apache.log4j.FileAppender.setFile(FileAppender.java:289)

at org.apache.log4j.RollingFileAppender.setFile(RollingFileAppender.java:167)

at org.apache.log4j.FileAppender.activateOptions(FileAppender.java:163)

at org.apache.log4j.config.PropertySetter.activate(PropertySetter.java:256)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseAppender(DOMConfigurator.java:220)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByName(DOMConfigurator.java:15 0)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByReference(DOMConfigurator.ja va:163)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseChildrenOfLoggerElement(DOMConfigurat or.java:425)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseRoot(DOMConfigurator.java:394)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parse(DOMConfigurator.java:829)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:712)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:618)

at org.apache.log4j.helpers.OptionConverter.selectAndConfigure(OptionConverter.jav a:470)

at org.apache.log4j.LogManager.(LogManager.java:122)

at org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory.getLogger(Log4jLoggerFactory.java:66)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:277)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:288)

at org.jivesoftware.openfire.XMPPServer.(XMPPServer.java:103)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.start(ServerStarter.java:105)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.main(ServerStarter.java:56)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)

at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Unknown Source)

log4j:ERROR setFile(null,true) call failed.

java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\Openfire\bin…\logs\error.log (Odmowa dostêpu)

at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)

at java.io.FileOutputStream.open(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at java.io.FileOutputStream.(Unknown Source)

at org.apache.log4j.FileAppender.setFile(FileAppender.java:289)

at org.apache.log4j.RollingFileAppender.setFile(RollingFileAppender.java:167)

at org.apache.log4j.FileAppender.activateOptions(FileAppender.java:163)

at org.apache.log4j.config.PropertySetter.activate(PropertySetter.java:256)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseAppender(DOMConfigurator.java:220)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByName(DOMConfigurator.java:15 0)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.findAppenderByReference(DOMConfigurator.ja va:163)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseChildrenOfLoggerElement(DOMConfigurat or.java:425)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parseRoot(DOMConfigurator.java:394)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.parse(DOMConfigurator.java:829)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:712)

at org.apache.log4j.xml.DOMConfigurator.doConfigure(DOMConfigurator.java:618)

at org.apache.log4j.helpers.OptionConverter.selectAndConfigure(OptionConverter.jav a:470)

at org.apache.log4j.LogManager.(LogManager.java:122)

at org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory.getLogger(Log4jLoggerFactory.java:66)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:277)

at org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LoggerFactory.java:288)

at org.jivesoftware.openfire.XMPPServer.(XMPPServer.java:103)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)

at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)

at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.start(ServerStarter.java:105)

at org.jivesoftware.openfire.starter.ServerStarter.main(ServerStarter.java:56)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)

at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)

at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source)

at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source)

at com.install4j.runtime.launcher.WinLauncher.main(Unknown Source)

Openfire 4.0.1 [2016-02-18 14:05:23]

Konsola administracyjna nas³uchuje na http://hd:9090

Brakuj¹cy skrypt bazy dancyh dla openfire. Próba instalacji…

Aktualizacja bazy danych zakoñczona pomyœlnie.

javax.naming.AuthenticationException: [LDAP: error code 49 - 80090308: LdapErr: DSID-0C0903CF, comment: AcceptSecurityContext error, data 52e, v2580