powered by Jive Software

Openfire's bug with some clients

with Miranda 0.7.1 and with bombus

bombus stops on retriving roster.

Miranda didn’t reseive anything from server

it seems like this clients are waiting something from server…

 <stream:stream to="freya.sgu.ru" xmlns="jabber:client" xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xml:lang="en" version="1.0" ></stream:stream> <stream:features> <mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"> <mechanism> NTLM </mechanism> <mechanism> PLAIN </mechanism> </mechanisms> <auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth" ></auth> <register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register" ></register> </stream:features> <auth xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl" mechanism="NTLM"> TlRMTVNTUAABAAAAB7IIogQABAAsAAAABAAEACgAAAAFAs4OAAAAD0xPS0lNQUlO </auth> <challenge xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"> TlRMTVNTUAACAAAACAAIADgAAAAFgomiQn8CRESRYg4AAAAAAAAAAHwAfABAAAAABQLODgAAAA9NAEEASQBOAAIACABNAEEASQBOAAEADABQAE8AUgBUAEEATAAEABYAbQBhAGkAbgAuAHMAZwB1AC4AcgB1AAMAJABwAG8AcgB0AGEAbAAuAG0AYQBpAG4ALgBzAGcAdQAuAHIAdQAFABYAbQBhAGkAbgAuAHMAZwB1AC4AcgB1AAAAAAA= </challenge> <response xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"> TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAG4AAAAYABgAhgAAAAgACABIAAAAFgAWAFAAAAAIAAgAZgAAAAAAAACeAAAABYKIogUCzg4AAAAPTQBBAEkATgBBAGYAbwBuAGkAYwBoAGUAdgBJAEEATABPAEsASQBSeXmAIk3rFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABT5xzeCbeY46Xcz09qpWeaU0ahS+54Pvg= </response> <success xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl" ></success> <stream:stream to="freya.sgu.ru" xmlns="jabber:client" xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams" xml:lang="en" version="1.0" ></stream:stream> <stream:features> <bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind" ></bind> <session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session" ></session> </stream:features> <iq type="set" id="mir_34"> <bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"> <resource> Miranda </resource> </bind> </iq> <iq type="result" id="mir_34" to="freya.sgu.ru/ad868b97"> <bind xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-bind"> <jid> afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda </jid> </bind> </iq> <iq type="set" id="mir_35"> <session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session" ></session> </iq> <iq type="result" id="mir_35" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <session xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-session" ></session> </iq> <iq type="get" id="mir_36"> <query xmlns="jabber:iq:roster" ></query> </iq> <iq type="get" id="mir_37"> <query xmlns="jabber:iq:private"> <storage xmlns="storage:bookmarks" ></storage> </query> </iq> <iq type="get" to="freya.sgu.ru" id="mir_38"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" id="mir_39"> <query xmlns="jabber:iq:privacy" ></query> </iq> <iq type="result" id="mir_36" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="jabber:iq:roster"> <item jid="putyatinskiyse{at}freya.sgu.ru" name="??????????? ?????? ??????????" subscription="both"> <group> VC Previous Generation </group> </item> <item jid="nicko{at}udaff.com" name="Nicko" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="van{at}skylink64.ru" name="van" subscription="both" ></item> <item jid="pleshkovev{at}freya.sgu.ru" name="??????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="268350948{at}icq.freya.sgu.ru" name="Hamster" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="912698{at}icq.freya.sgu.ru" name="MapuHKA" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="gazukinaev{at}freya.sgu.ru" name="???????? ????????? ????????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="412147406{at}icq.freya.sgu.ru" name="??????!!!(forum)" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="tempus{at}freya.sgu.ru" name="tempus" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="163508527{at}icq.freya.sgu.ru" name="skorp(corb)" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="221343107{at}icq.freya.sgu.ru" name="GONzik" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="mastersin{at}jabber.ru" name="sin" subscription="both"> <group> ??? </group> </item> <item jid="112727360{at}icq.freya.sgu.ru" name="????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="medvedevke{at}freya.sgu.ru" name="???????? ?????? ??????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="ivanovdv{at}freya.sgu.ru" name="?????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> Maintainers </group> </item> <item jid="56999336{at}icq.freya.sgu.ru" name="Valerman" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="254906198{at}icq.freya.sgu.ru" name="Ameli" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="sin{at}sgu.ru" name="Sin" subscription="both"> <group> ??? </group> </item> <item jid="ivanovan{at}freya.sgu.ru" name="????????? ???????" subscription="both"> <group> Maintainers </group> </item> <item jid="vlasovaav{at}freya.sgu.ru" name="anariska" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="mikhlevichds{at}freeside.ru" ask="subscribe" subscription="from" ></item> <item jid="204782531{at}icq.freya.sgu.ru" name="Shuller" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="muhinab{at}freya.sgu.ru" name="????? ???????" subscription="both"> <group> Stagers(admins) </group> </item> <item jid="andrew.shubhar{at}ggggggggg.com" name="Andrew" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="lopushanskiyda{at}freya.sgu.ru" name="??????????? ????? ?????????????" subscription="both"> <group> Stagers(admins) </group> </item> <item jid="66429000{at}icq.freya.sgu.ru" name="Spectre®" subscription="both" ></item> <item jid="iofinatv{at}freya.sgu.ru" name="?????? ??????? ????????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="freegirl%bk.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="??? ;0)" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="nikoli012%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="lian%jabbus.org{at}gtalk.freya.sgu.ru" name="lian{at}jabbus.org" subscription="to" ></item> <item jid="208326279{at}icq.freya.sgu.ru" name="Telal" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="sergeeva{at}freya.sgu.ru" name="??????? ????????" subscription="both"> <group> Stagers(admins) </group> </item> <item jid="eugene.suchkov{at}ggggggggg.com" name="Eugene Suchkov" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="22100286{at}icq.freya.sgu.ru" name="????? ?_??????(corb)" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="226160887{at}icq.freya.sgu.ru" name="poizy" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="205530{at}icq.freya.sgu.ru" name=">>l33r0y<<" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="211322441{at}icq.freya.sgu.ru" name="? ?????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="mantis{at}rss.freya.sgu.ru" name="mantis news" subscription="both"> <group> Unfiled </group> </item> <item jid="111722{at}icq.freya.sgu.ru" name="StayEER" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="icq.freya.sgu.ru" name="ICQ Transport" subscription="both"> <group> Transports </group> </item> <item jid="nasonovea{at}freya.sgu.ru" name="??????? ??????? ?????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="303641482{at}icq.freya.sgu.ru" name="Soln1shko" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="sanek.dobdin{at}ggggggggg.com" name="sanek" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="chencovam{at}freya.sgu.ru" name="????????? ??????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="issues{at}rss.freya.sgu.ru" name="??????? ??????????? ?? ??? - ISSUES" subscription="both"> <group> Unfiled </group> </item> <item jid="myckooa{at}freya.sgu.ru" name="????? ????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="prudkoou{at}freya.sgu.ru" name="?????? ???? ???????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="109688872{at}icq.freya.sgu.ru" name="cooler" subscription="both" ></item> <item jid="335010716{at}icq.freya.sgu.ru" name="Tiya" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="885859{at}icq.freya.sgu.ru" name="napalm" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="freax{at}jabbus.org" name="Freax" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="293396426{at}icq.freya.sgu.ru" name="??????? ????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="helloween{at}jabber.vfose.ru" name="helloween®" subscription="both" ></item> <item jid="246578288{at}icq.freya.sgu.ru" name="liujar" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="242118217{at}icq.freya.sgu.ru" name="korvin" subscription="both"> <group> ??? </group> </item> <item jid="209134886{at}icq.freya.sgu.ru" name="Ser_DukE" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="massarskiyas{at}freya.sgu.ru" name="?????????? ??????? ?????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="327571982{at}icq.freya.sgu.ru" name="Free Spirit" subscription="both" ></item> <item jid="293296168{at}icq.freya.sgu.ru" name="ZHivko" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="mikhlevichds{at}freya.sgu.ru" name="Zombie" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="297414150{at}icq.freya.sgu.ru" name="Spirit" subscription="both" ></item> <item jid="562976{at}icq.freya.sgu.ru" name="{at}first" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="chernovdv{at}freya.sgu.ru" name="?????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> VC 1C Admins </group> <group> VC Admins </group> </item> <item jid="mrim.freya.sgu.ru" name="Mrim" subscription="from"> <group> Transports </group> </item> <item jid="423713225{at}icq.freya.sgu.ru" name="????(????)" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="lian{at}jabber.vfose.ru" name="lian" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="helloween{at}jabbus.org" name="helloween" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="240212149{at}icq.freya.sgu.ru" name="DarkAngel" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="7551983{at}icq.freya.sgu.ru" name="Anariska" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="280136753{at}icq.freya.sgu.ru" name="Apollinariya" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="105085443{at}icq.freya.sgu.ru" name="nedry" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="5552275{at}icq.freya.sgu.ru" name="Anariska_new" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="264145163{at}icq.freya.sgu.ru" name="valjushka06" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="shokinaia{at}freya.sgu.ru" name="?????? ????? ???????????" subscription="both"> <group> Maintainers </group> </item> <item jid="316320718{at}icq.freya.sgu.ru" name="venteL" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="212574444{at}icq.freya.sgu.ru" name="sanek" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="shutovka%bk.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="????? ???????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="6291984{at}icq.freya.sgu.ru" name="RedFieLd" subscription="both" ></item> <item jid="khlebozharovad{at}freya.sgu.ru" name="?????????? ????????? ??????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="137644766{at}icq.freya.sgu.ru" name="AN" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="eujin.jr{at}ggggggggg.com" name="merlin" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="270605255{at}icq.freya.sgu.ru" name="Alenka" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="419161117{at}icq.freya.sgu.ru" name="LeNuS'kA" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="andrew{at}freya.sgu.ru" name="??????? ?????? ??????????" subscription="to"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="155614050{at}icq.freya.sgu.ru" name="hora" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="novikovpa{at}freya.sgu.ru" name="??????? ????? ?????????????" subscription="both"> <group> Stagers(admins) </group> </item> <item jid="153513518{at}icq.freya.sgu.ru" name="alexey" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="450588790{at}icq.freya.sgu.ru" name="N!nOK!" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="genixoid{at}jabber.ru" name="genix" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" subscription="both" ></item> <item jid="300011511{at}icq.freya.sgu.ru" name="Stylexe" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="197848699{at}icq.freya.sgu.ru" name="lion" subscription="both" ></item> <item jid="373884881{at}icq.freya.sgu.ru" name="-=Germ{at}ny=-" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="4273935{at}icq.freya.sgu.ru" name="????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="8000798{at}icq.freya.sgu.ru" name="ZoRRo" subscription="both" ></item> <item jid="259956996{at}icq.freya.sgu.ru" name="Nirv{at}na" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="vvsh{at}freya.sgu.ru" name="?????? ???????? ????????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="akselrodav{at}freya.sgu.ru" name="????????? ?. ?????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="194639741{at}icq.freya.sgu.ru" name="Fallen" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="freespirit{at}freya.sgu.ru" name="???????? ???? ??????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="lian{at}jabber.snc.ru" subscription="both" ></item> <item jid="sash{at}freya.sgu.ru" name="????? ????????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC 1C Admins </group> <group> VC Admins </group> </item> <item jid="209467153{at}icq.freya.sgu.ru" name="sweta" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="vlanskayanv{at}freya.sgu.ru" name="???????? ??????? ?????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="6553414{at}icq.freya.sgu.ru" name="Apollinariya" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="lian{at}kanet.ru" name="lian" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="bannikovkv{at}freya.sgu.ru" name="???????? ?????????? ????????????" subscription="both"> <group> VC Previous Generation </group> </item> <item jid="75555678{at}icq.freya.sgu.ru" name="Free As a Bird" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="285224978{at}icq.freya.sgu.ru" name="XP|-0H MOP}|{OB" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="235844998{at}icq.freya.sgu.ru" name="Lola" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="nastyswan{at}freya.sgu.ru" name="???????? ??????? ???????????" subscription="both"> <group> VC 1C Admins </group> </item> <item jid="291513791{at}icq.freya.sgu.ru" name="????" subscription="both" ></item> <item jid="429190639{at}icq.freya.sgu.ru" name="??????(???????)" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="tyfelka_1992%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="ninok" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="bekkersweta{at}jabber.ru" name="sweta" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="66116880{at}icq.freya.sgu.ru" name="Paul Vajlov" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="305572458{at}icq.freya.sgu.ru" name="Skiv" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="support%corp.mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="support" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="318014967{at}icq.freya.sgu.ru" name="sir Olgerd" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="uni13%list.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="??? ????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="247382512{at}icq.freya.sgu.ru" name="Alien" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="112708657{at}icq.freya.sgu.ru" name="Pahan" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="8001707{at}icq.freya.sgu.ru" name="PauL" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="380744913{at}icq.freya.sgu.ru" name="jenda1111" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="anufrievaaa{at}freya.sgu.ru" name="????????? ????? ?????????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="sokolovagv{at}freya.sgu.ru" name="???????? ?????? ??????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="kisska92%list.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="SATENIK AVETISYAN" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="turnikovdn{at}freya.sgu.ru" name="???????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="podelinskayatt{at}freya.sgu.ru" name="??????????? ?????? ??????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="416547220{at}icq.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="jb86%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="????" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="al.shishkin{at}ggggggggg.com" name="alexeySh" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="416142607{at}icq.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="irc.daxnet.no{at}irc.freya.sgu.ru" subscription="both" ></item> <item jid="341837075{at}icq.freya.sgu.ru" name="corbina" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="direktor.17%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="PREDATOR" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="loginovas{at}freya.sgu.ru" name="??????? ????????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC 1C Admins </group> </item> <item jid="53739553{at}icq.freya.sgu.ru" name="KAF" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="338337280{at}icq.freya.sgu.ru" name="PauL" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="yakovlevvf{at}freya.sgu.ru" name="??????? ???????? ??????????" subscription="both"> <group> Maintainers </group> </item> <item jid="valushka9393%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="valushka9393" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="211149521{at}icq.freya.sgu.ru" name="blednyh" subscription="both" ></item> <item jid="289290669{at}icq.freya.sgu.ru" name="Tais" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="all{at}broadcast.freya.sgu.ru" subscription="to" ></item> <item jid="377988155{at}icq.freya.sgu.ru" name="????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="585686{at}icq.freya.sgu.ru" name="FirstICQ" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="rezvancevavv{at}freya.sgu.ru" name="?????????? ???????? ??????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="dmitrieva.irena8%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="?????(SCTS)" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="putyatinskayane{at}freya.sgu.ru" name="??????????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> Maintainers </group> </item> <item jid="213077829{at}icq.freya.sgu.ru" name="Malinka™" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="theraphim{at}livejournal.com" name="theraphim" ask="subscribe" subscription="none"> <group> ??? </group> </item> <item jid="253320885{at}icq.freya.sgu.ru" name="SiD" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="nicko4ever{at}ggggggggg.com" name="nicko" subscription="both" ></item> <item jid="nicko4ever{at}jabber.ru" name="nicko" subscription="both" ></item> <item jid="gka{at}freya.sgu.ru" name="??????? ?????????? ???????????" subscription="both"> <group> VC Previous Generation </group> </item> <item jid="gtalk.freya.sgu.ru" name="Google Talk Transport" subscription="both"> <group> Transports </group> </item> <item jid="norman{at}darkskies.za.net" name="Nurm" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="294296339{at}icq.freya.sgu.ru" name="Mercury" subscription="both" ></item> <item jid="aravinoi{at}freya.sgu.ru" name="?????? ???? ????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="iro4ka896%inbox.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="ira davidova" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="lukoninis{at}freya.sgu.ru" name="??????? ???? ?????????" subscription="both"> <group> VC 1C Admins </group> </item> <item jid="milovanov_k%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="KOT" ask="subscribe" subscription="from" ></item> <item jid="164336856{at}icq.freya.sgu.ru" name="sbs" subscription="both" ></item> <item jid="159581444{at}icq.freya.sgu.ru" name="????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="260924525{at}icq.freya.sgu.ru" name="TER" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="malevaa{at}freya.sgu.ru" name="????? ??????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="dmitry{at}jabnet.org" subscription="both" ></item> <item jid="425071568{at}icq.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="ivanovva{at}freya.sgu.ru" name="?????? ??????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC Managers </group> </item> <item jid="balandinva{at}freya.sgu.ru" name="???????? ???????? ?????????" subscription="both"> <group> VC Previous Generation </group> </item> <item jid="197565367{at}icq.freya.sgu.ru" name="Maestro" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="214437377{at}icq.freya.sgu.ru" name="alenkamob" subscription="both" ></item> <item jid="23200764{at}icq.freya.sgu.ru" name="Stingray" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="kinologpro{at}jabber.ru" name="????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="26612%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="Sunrise" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="339953678{at}icq.freya.sgu.ru" name="Freax" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="support%corp.mail.ru{at}mrim.jabber.ru" name="support" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="theraphim%gmail.com{at}gtalk.freya.sgu.ru" name="stingr" subscription="to" ></item> <item jid="gelbuhos{at}ggggggggg.com" name="Oleg Gelbukh" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="venera-venera%bk.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="venera-venera" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="chernovanm{at}freya.sgu.ru" name="chernovanm" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="365968810{at}icq.freya.sgu.ru" name="Pr{at}rock" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="246618188{at}icq.freya.sgu.ru" name="D-O-G-M-A" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="super_lena%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="=Cr{at}zy=" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="252763308{at}icq.freya.sgu.ru" name="sir Olgerd" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="218863018{at}icq.freya.sgu.ru" name="tiger" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="232292440{at}icq.freya.sgu.ru" name="AbLoM" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="theraphim{at}ggggggggg.com" name="stingr" subscription="both"> <group> ??? </group> </item> <item jid="443381298{at}icq.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="demon{at}freya.sgu.ru" name="?????? ??????? ???????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="lian{at}jabbus.org" name="lian" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="dmfilat{at}ggggggggg.com" name="Dmitry Filatov" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="200943292{at}icq.freya.sgu.ru" name="KOT" subscription="both" ></item> <item jid="461112461{at}icq.freya.sgu.ru" name="lian" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="nika{at}freya.sgu.ru" name="???????? ???? ????????" subscription="both"> <group> VC Managers </group> </item> <item jid="jk{at}freya.sgu.ru" name="??????? ?. ????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="160550667{at}icq.freya.sgu.ru" name="????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="vanastasiyav{at}ggggggggg.com" name="anariska" ask="subscribe" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="kirnosovayv{at}freya.sgu.ru" name="????????? ???? ?????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="irc.freya.sgu.ru" name="IRC Transport" subscription="both"> <group> Transports </group> </item> <item jid="175477597{at}icq.freya.sgu.ru" name="Varyamo" subscription="both" ></item> <item jid="245021666{at}icq.freya.sgu.ru" name="Dmitry" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="277141312{at}icq.freya.sgu.ru" name="Ann" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="389653902{at}icq.freya.sgu.ru" subscription="none" ></item> <item jid="geranin{at}freya.sgu.ru" name="??????? ???????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="alenichoy{at}freya.sgu.ru" name="?????? ????? ???????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="freax{at}jabber.ru" name="Freax" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="tchernozhukovaay{at}freya.sgu.ru" name="??????????? ???? ???????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="285730882{at}icq.freya.sgu.ru" name="van" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="a_kav%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="a_kav" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="418131154{at}icq.freya.sgu.ru" name="Smallville" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="5660687{at}icq.freya.sgu.ru" name="Ak" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="3269102{at}icq.freya.sgu.ru" name="Nicha" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="zombie32{at}xmpp.org.ru" name="zombie32" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="285088104{at}icq.freya.sgu.ru" name="Majkl" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="chesakovea{at}freya.sgu.ru" name="??????? ???? ?????????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="204065752{at}icq.freya.sgu.ru" name="Crazyzav" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="294706153{at}icq.freya.sgu.ru" name="Vika" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="341935632{at}icq.freya.sgu.ru" name="Shuller" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="ulyanik%inbox.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="??????" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="emilinmaili%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="XXX XXXXX" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="shmelevmv{at}freya.sgu.ru" name="?????? ?????? ????????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="252155040{at}icq.freya.sgu.ru" name="Nicha" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="332550458{at}icq.freya.sgu.ru" name="x0mka" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="al.shishkin%gmail.com{at}gtalk.freya.sgu.ru" name="alexeySh" subscription="to" ></item> <item jid="enk{at}freya.sgu.ru" name="???????? ??????? ??????????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="kimao{at}freya.sgu.ru" name="??? ??????-?????? ????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="396364077{at}icq.freya.sgu.ru" name="Dr.Bred" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="244157850{at}icq.freya.sgu.ru" name="i love sex" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="281539256{at}icq.freya.sgu.ru" name="RGD5" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="eujin_jr{at}ggggggggg.com" name="merlin" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="319671605{at}icq.freya.sgu.ru" name="radix" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="266223373{at}icq.freya.sgu.ru" name="negaduck!" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="343776551{at}icq.freya.sgu.ru" name="aj2 company©" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="197152894{at}icq.freya.sgu.ru" name="Anariska" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="tvxxl%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="tvxxl" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="348399763{at}icq.freya.sgu.ru" name="Winger" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="281012916{at}icq.freya.sgu.ru" name="Seanoerl" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="292513920{at}icq.freya.sgu.ru" name="Omka" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="217136742{at}icq.freya.sgu.ru" name="Lixey" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="evgeny-vasiliev%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="??????? ????????" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="56616368{at}icq.freya.sgu.ru" name="Don Rumata" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="contest{at}freya.sgu.ru" name="contest" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="pakso{at}freya.sgu.ru" name="??? ????????? ????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> </item> <item jid="afonichevia{at}sgu.ru" name="van" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="nbor{at}freya.sgu.ru" name="????????? ??????? ??????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="31082905{at}icq.freya.sgu.ru" name="V_Master" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="334603692{at}icq.freya.sgu.ru" name="† Ragnar †" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="125247833{at}icq.freya.sgu.ru" name="IER" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="nestmas%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="nestmas" ask="subscribe" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="wildfire_transports{at}rss.freya.sgu.ru" name="wildfire_transports" subscription="both"> <group> Unfiled </group> </item> <item jid="143992{at}icq.freya.sgu.ru" name="at0m™" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="205237075{at}icq.freya.sgu.ru" name="McDAK" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="mailaugust4u%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="mailaugust4u" subscription="none"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="249672000{at}icq.freya.sgu.ru" name="jingvar" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="bta{at}freya.sgu.ru" name="??????  ??????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="203280570{at}icq.freya.sgu.ru" name="Max Payne" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="320371083{at}icq.freya.sgu.ru" name="DarkBookWorm" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="245452341{at}icq.freya.sgu.ru" name="Seanoerl" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="malyginav{at}freya.sgu.ru" name="??????? ??????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> </item> <item jid="eremenkorn{at}freya.sgu.ru" name="???????? ????? ??????????" subscription="both"> <group> VC Programmers </group> <group> VC Admins </group> </item> <item jid="gordeevad{at}freya.sgu.ru" name="??????? ????????? ??????????" subscription="both"> <group> Stagers(programmers) </group> <group> VC Next Generation </group> </item> <item jid="shardikov{at}ggggggggg.com" name="SU_altura" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="firstishe{at}ggggggggg.com" name="first" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="228477115{at}icq.freya.sgu.ru" name="knur" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> <item jid="vladimir.balandin{at}farheap.ru" name="vladimir.balandin" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="naryzhnayaea{at}freya.sgu.ru" name="???????? ????? ?????????????" subscription="both"> <group> VC Managers </group> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="brezhnevaev{at}freya.sgu.ru" name="???????? ????? ??????????" subscription="both"> <group> VC 1C </group> </item> <item jid="263816005{at}icq.freya.sgu.ru" name="Shuller" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="239255448{at}icq.freya.sgu.ru" name="light" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="eugene.suchkov%gmail.com{at}gtalk.freya.sgu.ru" name="eugene" subscription="to" ></item> <item jid="384416849{at}icq.freya.sgu.ru" name="Light" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="stingray%mail.ru{at}mrim.freya.sgu.ru" name="Stingray" ask="subscribe" subscription="from"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="vitaliy{at}freya.sgu.ru" name="???????? ??????? ?????????" subscription="both"> <group> VC Previous Generation </group> </item> <item jid="225548744{at}icq.freya.sgu.ru" name="Polina" subscription="both"> <group> ???????? </group> </item> <item jid="312578260{at}icq.freya.sgu.ru" name="Hroftina" subscription="both"> <group> ?? ????????? </group> </item> </query> </iq> <iq type="get" to="icq.freya.sgu.ru" id="mir_40"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="mrim.freya.sgu.ru" id="mir_41"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="gtalk.freya.sgu.ru" id="mir_42"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="irc.freya.sgu.ru" id="mir_43"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <presence> <priority> 5 </priority> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://miranda-im.org/caps" ver="0.7.1.0" ext="cmds mood tune" ></c> <status> ??, ? ?????. </status> </presence> <iq type="result" id="mir_37" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="jabber:iq:private"> <storage xmlns="storage:bookmarks"> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <url name="VC site" url="http://www.cc.sgu.ru/" ></url> <url name="Mantis" url="http://mantis.sgu.ru/" ></url> <conference name="#capatob%irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" autojoin="false" jid="#capatob%irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" ></conference> <conference name="null" autojoin="false" jid="#san%irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" ></conference> <conference name="dev{at}conference.jivesoftware.com" autojoin="false" jid="dev{at}conference.jivesoftware.com" ></conference> <conference name="#san%irc.san.ru{at}irc.freya.sgu.ru" autojoin="false" jid="#san%irc.san.ru{at}irc.freya.sgu.ru" ></conference> <conference name="#san%irc.san.ru{at}irc.ttn.ru" autojoin="false" jid="#san%irc.san.ru{at}irc.ttn.ru" ></conference> <conference name="#san%irc.sgu.ru{at}irc.ttn.ru" autojoin="false" jid="#san%irc.sgu.ru{at}irc.ttn.ru" ></conference> </storage> </query> </iq> <iq type="result" id="mir_38" from="freya.sgu.ru" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info"> <identity category="server" name="Openfire Server" type="im" ></identity> <identity category="pubsub" type="pep" ></identity> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#manage-subscriptions" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#modify-affiliations" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#retrieve-default" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#collections" ></feature> <feature var="jabber:iq:private" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#items" ></feature> <feature var="vcard-temp" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#publish" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#subscribe" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#retract-items" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/offline" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#meta-data" ></feature> <feature var="jabber:iq:register" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#retrieve-subscriptions" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#default_access_model_open" ></feature> <feature var="jabber:iq:roster" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#config-node" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/address" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#publisher-affiliation" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#item-ids" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#instant-nodes" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/commands" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#multi-subscribe" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#outcast-affiliation" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#get-pending" ></feature> <feature var="google:jingleinfo" ></feature> <feature var="jabber:iq:privacy" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#subscription-options" ></feature> <feature var="jabber:iq:last" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#create-and-configure" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#retrieve-items" ></feature> <feature var="jabber:iq:time" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#create-nodes" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#persistent-items" ></feature> <feature var="jabber:iq:version" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#presence-notifications" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#retrieve-affiliations" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#delete-nodes" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/pubsub#purge-nodes" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/rsm" ></feature> </query> </iq> <iq type="result" id="mir_39" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="jabber:iq:privacy"> <list name="invisible" ></list> </query> </iq> <iq from="icq.freya.sgu.ru" type="result" id="mir_40" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info"> <identity category="gateway" type="icq" name="ICQ Transport" ></identity> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/commands" ></feature> <feature var="jabber:iq:register" ></feature> <feature var="jabber:iq:time" ></feature> <feature var="jabber:iq:gateway" ></feature> <feature var="jabber:iq:last" ></feature> <feature var="vcard-temp" ></feature> <feature var="jabber:iq:version" ></feature> </query> </iq> <iq to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="mrim.freya.sgu.ru" id="mir_41" type="result"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info"> <identity category="gateway" type="mrim" name="Mail.ru IM" ></identity> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#items" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/stats" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/commands" ></feature> <feature var="vcard-temp" ></feature> <feature var="jabber:iq:search" ></feature> <feature var="jabber:iq:register" ></feature> <feature var="jabber:iq:time" ></feature> <feature var="jabber:iq:version" ></feature> <feature var="jabber:iq:last" ></feature> <feature var="jabber:iq:gateway" ></feature> </query> </iq> <iq type="result" id="mir_42" from="gtalk.freya.sgu.ru" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info"> <identity category="gateway" type="gtalk" name="Google Talk Transport" ></identity> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#items" ></feature> <feature var="jabber:iq:gateway" ></feature> <feature var="jabber:iq:register" ></feature> <feature var="jabber:iq:version" ></feature> <feature var="vcard-temp" ></feature> <feature var="jabber:iq:registered" ></feature> </query> </iq> <iq to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="irc.freya.sgu.ru" id="mir_43" type="result"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info"> <identity category="conference" type="irc" name="IRC Transport" ></identity> <identity category="gateway" type="irc" name="IRC Transport" ></identity> <feature var="jabber:iq:register" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/muc" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/disco#items" ></feature> <feature var="jabber:iq:version" ></feature> <feature var="http://jabber.org/protocol/commands" ></feature> </query> </iq> <presence from="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Psi 64" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda">  <priority> 5 </priority> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://psi-im.org/caps" ver="0.11-dev-rev8" ext="cs ep-notify html" ></c> </presence> <iq type="get" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Psi 64" id="mir_44"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" node="http://psi-im.org/caps#0.11-dev-rev8" ></query> </iq> <iq type="get" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Psi 64" id="mir_45"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" node="http://psi-im.org/caps#cs" ></query> </iq> <iq type="get" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Psi 64" id="mir_46"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" node="http://psi-im.org/caps#ep-notify" ></query> </iq> <iq type="get" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Psi 64" id="mir_47"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" node="http://psi-im.org/caps#html" ></query> </iq> <message to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="chernovdv{at}freya.sgu.ru" id="chernovdv{at}freya.sgu.ru__afonichevia{at}freya.sgu.ru__z602A"> <event xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub#event"> <items node="http://jabber.org/protocol/tune"> <item id="ov97MzDknzNvIry"> <tune xmlns="http://jabber.org/protocol/tune"> <length> 0 </length> </tune> </item> </items> </event> <x xmlns="jabber:x:delay" stamp="2007-11-09T10:48:21.397Z" ></x> <addresses xmlns="http://jabber.org/protocol/address"> <address type="replyto" jid="chernovdv{at}freya.sgu.ru/freya.sgu.ru" ></address> </addresses> </message> <message to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="demon{at}freya.sgu.ru" id="demon{at}freya.sgu.ru__afonichevia{at}freya.sgu.ru__7thef"> <event xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub#event"> <items node="http://jabber.org/protocol/tune"> <item id="9jm3x3Vbq63Ywsa"> <tune xmlns="http://jabber.org/protocol/tune"> <length> 0 </length> </tune> </item> </items> </event> <x xmlns="jabber:x:delay" stamp="2007-11-09T05:52:52.253Z" ></x> <addresses xmlns="http://jabber.org/protocol/address"> <address type="replyto" jid="demon{at}freya.sgu.ru/Home" ></address> </addresses> </message> <message to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="nbor{at}freya.sgu.ru" id="nbor{at}freya.sgu.ru__afonichevia{at}freya.sgu.ru__48VpY"> <event xmlns="http://jabber.org/protocol/pubsub#event"> <items node="http://jabber.org/protocol/tune"> <item id="0VqnFdb6lua5960"> <tune xmlns="http://jabber.org/protocol/tune"> <length> 0 </length> </tune> </item> </items> </event> <x xmlns="jabber:x:delay" stamp="2007-11-08T07:01:53.515Z" ></x> <addresses xmlns="http://jabber.org/protocol/address"> <address type="replyto" jid="nbor{at}freya.sgu.ru/Home" ></address> </addresses> </message> <presence from="pleshkovev{at}freya.sgu.ru/Pandion" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <x xmlns="jabber:x:avatar"> <hash> bd2e0519fea04598b7cd4fb431c9c1396cbbd9fa </hash> </x> <priority> 8 </priority> </presence> <iq type="get" to="pleshkovev{at}freya.sgu.ru/Pandion" id="mir_48"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="lian%jabbus.org{at}gtalk.freya.sgu.ru" type="unavailable" ></presence> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru" from="268350948{at}icq.freya.sgu.ru" type="unavailable"> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://pyicq-t.blathersource.org/protocol/caps" ver="0.8a" ></c> </presence> <presence from="mikhlevichds{at}freya.sgu.ru/Psi_0.11_Fedora_8_x86_64" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda">  <priority> 5 </priority> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://psi-im.org/caps" ver="0.11-dev-rev8" ext="cs ep-notify html" ></c> </presence> <presence from="chernovdv{at}freya.sgu.ru/Miranda" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <priority> 0 </priority> <x xmlns="jabber:x:avatar"> <hash> 561b5d3dfa43af9685bac374f82ca897d1c78b65 </hash> </x> <x xmlns="vcard-temp:x:update"> <photo> 561b5d3dfa43af9685bac374f82ca897d1c78b65 </photo> </x> <show> away </show> <status> away </status> </presence> <iq type="get" to="chernovdv{at}freya.sgu.ru/Miranda" id="mir_49"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence type="error" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="van{at}skylink64.ru"> <error code="403" type="auth"> <forbidden xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-stanzas" ></forbidden> </error> </presence> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" id="585" ></presence> <iq type="get" to="irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" id="mir_50"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="all{at}broadcast.freya.sgu.ru" ></presence> <iq type="get" to="all{at}broadcast.freya.sgu.ru" id="mir_51"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda" from="gtalk.freya.sgu.ru"> <status ></status> </presence> <iq type="get" to="gtalk.freya.sgu.ru" id="mir_52"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence from="aravinoi{at}freya.sgu.ru/Miranda (loki)" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <priority> 5 </priority> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://miranda-im.org/caps" ver="0.7.1.0" ext="cmds tune" ></c> <show> away </show> <status> ? ?????????? ? 15:59. </status> </presence> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru" from="912698{at}icq.freya.sgu.ru" type="unavailable"> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://pyicq-t.blathersource.org/protocol/caps" ver="0.8a" ></c> </presence> <presence from="lukoninis{at}freya.sgu.ru/Pandion (hz)" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <x xmlns="jabber:x:avatar"> <hash> a8af5f409e62717955e52e532623c4586cb56886 </hash> </x> <priority> 6 </priority> <show> dnd </show> </presence> <iq type="get" to="lukoninis{at}freya.sgu.ru/Pandion (hz)" id="mir_53"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru" from="412147406{at}icq.freya.sgu.ru" type="unavailable"> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://pyicq-t.blathersource.org/protocol/caps" ver="0.8a" ></c> </presence> <presence from="ivanovva{at}freya.sgu.ru/Miranda" to="afonichevia{at}freya.sgu.ru/Miranda"> <priority> 0 </priority> <show> away </show> <status> I've been away since 10:00. </status> </presence> <iq type="get" to="ivanovva{at}freya.sgu.ru/Miranda" id="mir_54"> <query xmlns="jabber:iq:version" ></query> </iq> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru" from="163508527{at}icq.freya.sgu.ru" type="unavailable"> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://pyicq-t.blathersource.org/protocol/caps" ver="0.8a" ></c> </presence> <presence to="afonichevia{at}freya.sgu.ru" from="221343107{at}icq.freya.sgu.ru" type="unavailable"> <c xmlns="http://jabber.org/protocol/caps" node="http://pyicq-t.blathersource.org/protocol/caps" ver="0.8a" ></c> </presence> <iq type="get" to="pleshkovev{at}freya.sgu.ru/Pandion" id="mir_55"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="chernovdv{at}freya.sgu.ru/Miranda" id="mir_56"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="irc.sgu.ru{at}irc.freya.sgu.ru" id="mir_57"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="all{at}broadcast.freya.sgu.ru" id="mir_58"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="gtalk.freya.sgu.ru" id="mir_59"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="lukoninis{at}freya.sgu.ru/Pandion (hz)" id="mir_60"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq> <iq type="get" to="ivanovva{at}freya.sgu.ru/Miranda" id="mir_61"> <query xmlns="http://jabber.org/protocol/disco#info" ></query> </iq>

Message was edited by: Ivan (requested by Nicko)

It seems that Miranda don’t like gtalk transport

When I disabled it, Miranda works fine

But Bombus steel not working