Where can I find a old version

I want to download the openfire 3.5.2 for linux, how can I get it?

Thank you veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeery much!